До відома акціонерів публічного акціонерного товариства "Бориславський завод "РЕМА"

Публічне акціонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА»

(адреса: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45, код ЄДРПОУ 14310460)

повідомляє про те, що позачергові  загальні  збори  акціонерів  відбудуться  10  листопада  2017  року  за  адресою: Львівська обл.,

м. Борислав, вул.Сосюри, 45 (адмінкорпус, 3-й поверх, актовий зал). Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися 10 листопада 2017 року з 09.30 год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.00 год. 06 листопада 2017 року.

Проект порядку денного зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових  загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

3.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

4. Затвердження передавального акту (балансу) Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА».

 

    З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: Україна, 82300, Львівська обл.,

м. Борислав, вул.  Сосюри, 45 (приймальня Товариства) у робочі дні: понеділок-четвер з 8-00 до 16-00 годин, перерва з 12-00 до 13-00 години, п’ятниця з 8-00 до 15-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години, та в день проведення  зборів, у місці їх проведення до моменту закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Попович Богдан Дмитрович,  телефон:   (03248) 5 27 38.  Акціонери  мають  право вносити пропозиції до порядку денного загальних  зборів  шляхом  їх  надсилання  в  письмовому вигляді  на  адресу  Товариства:  82300,  Львівська обл.,  м. Борислав,

вул. Сосюри, 45. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для уповноважених осіб (представників) акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену відповідно з вимогами чинного законодавства України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного позачергових зборів: http://www.bzrema.com.  Довідки за телефоном: (03248) 5 27 38.

 

Проекти рішень по питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 10.11.2017 року

1. З першого питання порядку денного:

обрати лічильну комісію у наступному складі: Попович Богдан Дмитрович – голова лічильної комісії, Мойшевич Микола Михайлович – секретар лічильної комісії, Лобів Ярослав Григорович – член лічильної комісії.

2. З другого питання порядку денного:

обрати головою загальних зборів акціонерів Німаса Василя Миколайовича, секретарем загальних зборів – Грозовську Богдану Федорівну.

3. З третього питання порядку денного:

затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 10.11.2017р.

4. З четвертого питання порядку денного:

затвердити передавальний акт (баланс) Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» від 10.11.2017 року.

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №185 від 29.09.2017р.