До відома акціонерів публічного акціонерного товариства "Бориславський завод "РЕМА"

Публічне акціонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА»

(адреса: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45, код ЄДРПОУ 14310460)

повідомляє про те, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 31 березня 2017 року за адресою: Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45 (адмінкорпус, 3-й поверх, актовий зал). Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися 31 березня 2017 року з 09.30 год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.00 год. 27 березня 2017 року.

Проект порядку денного зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових  загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження передавального акту (балансу) Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА».

 

З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: Україна, 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45 (приймальня Товариства) у робочі дні: понеділок-четвер з 8-00 до 16-00 годин, перерва з 12-00 до 13-00 години, п’ятниця з 8-00 до 15-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години, та в день проведення  зборів, у місці їх проведення до моменту закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Попович Богдан Дмитрович, телефон:   (03248) 5 27 38. Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів шляхом їх надсилання в письмовому вигляді на адресу товариства: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для уповноважених осіб (представників) акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену відповідно з вимогами чинного законодавства України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного позачергових зборів: http://www.bzrema.com.  Довідки за телефоном: (03248) 5 27 38.

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД «РЕМА»

 

1. З першого питання порядку денного:

обрати лічильну комісію у наступному складі: Німас Андрій Васильович – голова лічильної комісії, Мойшевич Микола Михайлович – секретар лічильної комісії, Попович Богдан Дмитрович – член лічильної комісії.

 2. З другого питання порядку денного:

обрати головою загальних зборів акціонерів Німаса Василя Миколайовича, секретарем загальних зборів – Грозовську Богдану Федорівну.

 3. З третього питання порядку денного:

 затвердити передавальний акт (баланс) Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» від 31 березня 2017 року