До відома акціонерів публічного акціонерного товариства "Бориславський завод "РЕМА"

Публічне акціонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА»

(адреса: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45, код ЄДРПОУ 14310460)

повідомляє про те, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 21 січня 2017 року за адресою: Львівська обл., м.Борислав, вул.Сосюри, 45 (адмінкорпус, 3-й поверх, актовий зал). Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися 21 січня 2017 року з 09.30 год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.00 год. 17 січня 2017 року.

Проект порядку денного зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових  загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення щодо порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту.

4. Про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

5. Про порядок і умови здійснення реорганізації (план реорганізації) Публічного акціонерного товариства

«Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

6. Про обрання комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА», визначення її повноважень та порядку роботи.

7. Про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» у зв’язку із реорганізацією товариства.

8. Про порядок та умови обміну (конвертації) акцій Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» на частки у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

9. Про оцінку та умови викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА».

10. Про розгляд вимог кредиторів у зв’язку із реорганізацією Публічного акціонерного  товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: Україна, 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45 (приймальня Товариства) у робочі дні: понеділок-четвер з 8-00 до 16-00 годин, перерва з 12-00 до 13-00 години, п’ятниця з 8-00 до 15-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години, та в день проведення  зборів, у місці їх проведення до моменту закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Попович Богдан Дмитрович, телефон:   (03248) 5 27 38. Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів шляхом їх надсилання в письмовому вигляді на адресу товариства: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для уповноважених осіб (представників) акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену відповідно з вимогами чинного законодавства України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного позачергових зборів: http://www.bzrema.com.  Довідки за телефоном: (03248) 5 27 38.

 

Проект плану реорганізації Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА»

1. Публічне акціонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА» скорочене найменування ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», код ЄДРПОУ 14310460, юридична адреса: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45) реорганізовується шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА», яке буде знаходитись за адресою: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45. Розмір статутного капіталу товариства правонаступника буде становити 1 935 072,00 грн.

2. Обмін (конвертація) акцій на частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста іменна акція номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві-правонаступнику номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). Коефіцієнт конвертації – 1:1 (одна акція відповідає одній частці в створюваному товаристві з обмеженою відповідальністю).

3. Сума можливих грошових виплат акціонерам, які заперечуватимуть проти реорганізації визначатиметься комісією з припинення товариства згідно з вимогами чинного законодавства про акціонерні товариства виходячи із ринкової вартості акцій товариства. Перелік акціонерів, які матимуть право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складатиметься на підставі переліку акціонерів, які зареєструються для участі в загальних зборах, на яких прийматиметься рішення про реорганізацію товариства шляхом перетворення, що  буде підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4. Статут товариства-правонаступника затверджуватиметься на установчих зборах такого товариства. Право підписання статуту товариства правонаступника належатиме голові установчих зборів товариства, обраному на цих зборах. Склад та компетенція органів управління товариства-правонаступника, персональний склад органів управління, будь які виплати, винагороди та компенсації посадовим особам товариства-правонаступника визначатимуться на установчих зборах такого товариства.

5. Етапи реорганізації:

№ п/п етапу Найменування етапу
1. Проведення загальних зборів щодо реорганізації шляхом перетворення
2. Здійснення комісією з припинення всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством, у зв’язку із прийняттям рішення про реорганізацію шляхом  перетворення
3. Проведення загальних зборів акціонерів щодо затвердження передавального акту (балансу)
4. Проведення установчих зборів засновників товариства-правонаступника
5. Державна реєстрація товариства правонаступника та державна реєстрація припинення Публічного акціонерного товариства
6. Обмін (конвертація) акцій на частки в товаристві правонаступнику. Видача учасникам свідоцтв про участь в товаристві правонаступнику
7. Виготовлення печаток та штампів товариства правонаступника, іншої необхідної дозвільної документації
8. Здійснення інших необхідних заходів, пов’язаних із реорганізацією шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю

ПОЯСНЕННЯ ДО ПЛАНУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Акціонерне товариство на сьогоднішній день є, фактично, найскладнішою організаційно-правовою формою юридичної особи, яка потребує значних затрат (як матеріальних так і людських) на його функціонування. Це пов’язано з тим, що після прийняття та вступу в дію в 2011 році Закону України «Про акціонерні товариства», ряду інших законів та підзаконних нормативно-правових актів в Україні почали діяти нові правила діяльності акціонерних товариств. Зокрема, змінено типи акціонерних товариств, запроваджено нові обов’язкові вимоги щодо діяльності акціонерних товариств, які тягнуть за собою значні видатки на утримання акціонерного товариства (які становлять від 30 тис.грн на рік). Крім цього, підвищено розміри санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, які часом сягають 170 000 грн. Хоча самі по собі правопорушення на ринку цінних паперів в певних випадках є абсурдними та нелогічними. Тобто, законодавець, намагаючись створити нормативну базу для нормального функціонування цивілізованого ринку цінних паперів, зарегулював діяльність акціонерних товариств настільки, що було досягнуто прямо протилежного результату. На сьогоднішній день ринок цінних паперів України обмежується декількома великими підприємствами, акції яких перебувають в обігу на біржах. Всі інші акціонерні товариства не виконують свого основного призначення як організаційно-правова форма: залучення інвестора, оскільки інвестори не здійснюють інвестиції в Україні і з інших, всім відомих причин. У зв’язку із викладеним, наглядова рада прийняла рішення про проведення загальних зборів акціонерів до порядку денного яких включити питання про зміну організаційно-правової форми з акціонерного товариства на товариство з додатковою відповідальністю. Прийняття позитивного рішення акціонерами з даного питання дозволить товариству економити значні кошти, які витрачались на отримання акціонерного товариства як організаційно-правової форми, а також здійснювати більш ефективне управління товариством-правонаступником, що в умовах сучасного ринку є вкрай важливим для прибуткового функціонування бізнесу.

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД "РЕМА"

1. З першого питання порядку денного:

обрати лічильну комісію у наступному складі: Німас Андрій Васильович – голова лічильної комісії, Мойшевич Микола Михайлович – секретар лічильної комісії, Попович Богдан Дмитрович – член лічильної комісії.

 

2. З другого питання порядку денного:

обрати головою загальних зборів акціонерів Німаса Василя Миколайовича, секретарем загальних зборів – Грозовську Богдану Федорівну.

 

3. З третього питання порядку денного:

затвердити наступний порядок та регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- час для доповідей по питаннях 4 – 10 порядку денного – до 10 хв.;

- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 15 хв. загалом;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 5 хв.;

- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв.

- загальний час для виступів, обговорень та запитань кожного питання порядку денного – до 20 хв.

- голосування по питаннях порядку денного проводиться з використанням письмового бюлетеня для голосування.

- у всьому іншому керуватись Законом України «Про акціонерні товариства» та пунктами 7.3 – 7.30 розділу 7 «Органи управління товариства» статуту Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА».

 

4. З четвертого питання порядку денного:

здійснити реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю  «Бориславський завод «РЕМА», котре буде знаходитись за адресою: 82300, Львівська область, місто Борислав, вулиця Сосюри, будинок 45.

5. З п’ятого питання порядку денного:

затвердити наступний порядок та умови реорганізації (план реорганізації Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА»):

1. Публічне акціонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА» скорочене найменування ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», код ЄДРПОУ 14310460, юридична адреса: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45) реорганізовується шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА», яке буде знаходитись за адресою: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45. Розмір статутного капіталу товариства правонаступника буде становити 1 935 072,00 грн.

2. Обмін (конвертація) акцій на частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста іменна акція номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві-правонаступнику номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). Коефіцієнт конвертації – 1:1 (одна акція відповідає одній частці в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю).

3. Сума можливих грошових виплат акціонерам, які заперечуватимуть проти реорганізації визначатиметься комісією з припинення товариства згідно з вимогами чинного законодавства про акціонерні товариства виходячи із ринкової вартості акцій товариства.

Перелік акціонерів, які матимуть право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складатиметься на підставі переліку акціонерів, які зареєструються для участі в загальних зборах, на яких прийматиметься рішення про реорганізацію товариства шляхом перетворення, що  буде підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4. Статут товариства-правонаступника затверджуватиметься на установчих зборах такого товариства. Право підписання статуту товариства правонаступника належатиме голові установчих зборів товариства, обраному на цих зборах. Склад та компетенція органів управління товариства-правонаступника, персональний склад органів управління, будь які виплати, винагороди та компенсації посадовим особам товариства-правонаступника визначатимуться на установчих зборах такого товариства.

 

5. Етапи реорганізації:

№ п/п етапу

Найменування етапу

1.                  

 

Проведення загальних зборів щодо реорганізації шляхом перетворення

2.                  

 

Здійснення комісією з припинення всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством, у зв’язку із прийняттям рішення про реорганізацію шляхом  перетворення

3.                  

 

Проведення загальних зборів акціонерів щодо затвердження передавального акту (балансу)

4.                  

 

Проведення установчих зборів засновників товариства-правонаступника

5.                  

 

Державна реєстрація товариства правонаступника та державна реєстрація припинення Публічного акціонерного товариства

6.                  

 

Обмін (конвертація) акцій на частки в товаристві-правонаступнику. Видача учасникам свідоцтв про участь в товаристві правонаступнику

7.                  

 

Виготовлення печаток та штампів товариства правонаступника, іншої необхідної дозвільної документації

8.                  

 

Здійснення інших необхідних заходів, пов’язаних із реорганізацією шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю

6. З шостого питання порядку денного:

обрати комісію з припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» в наступному складі:

1. Німас Василь Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2047612094, адреса: 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул.Драгана, буд.38) – голова комісії з припинення;

2. Шрібак Степан Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2237312635, адреса: 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул. Коваліва, 29, кв.24) – член комісії з припинення;

3. Клиса Орися Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2054713281, адреса: 82100,  Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Грушевського,44 кв.5) – член комісії з припинення.

 Комісії з припинення здійснювати свою діяльність за адресою товариства: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45. Встановити наступний порядок прийняття рішень комісією з припинення: рішення приймаються на засіданнях більшістю голосів членів комісії з припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА». На період роботи комісії з припинення зберегти за її членами посадові оклади в розмірі, що їм виплачувалися на попередніх посадах в товаристві.

 

7. З сьомого питання порядку денного:

у зв'язку із реорганізацією ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»та обранням комісії з припинення, враховуючи вимоги ст..105 Цивільного кодексу України, достроково припинити повноваження виконавчого органу – правління товариства, а саме:

- голови правління – Німаса Василя Миколайовича;

- членів правління – Шрібака Степана Васильовича, Клиси Орисі Петрівни.

 

8. З восьмого питання порядку денного:

затвердити наступні порядок та умови обміну (конвертації) акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» на частки в статутному капіталі створюваного товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА»:

•  право на участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю мають всі акціонери ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»;

•  акції ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» конвертуються в частки товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» та розподіляються серед його учасників. При цьому забезпечується виконання умов неподільності акцій та обміну акцій на відповідну пропорційну частку в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю.

•  обмін (конвертація) акцій на частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста іменна акція ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). Коефіцієнт конвертації – 1:1 (одна акція відповідає одній частці в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю).

•  кожен акціонер отримає частку у створюваному Товаристві з додатковою відповідальністю на суму, що дорівнює загальній номінальній вартості акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», належних такому акціонеру. При цьому розмір частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) кожного акціонера ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» буде дорівнювати розміру його частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю;

•  видача свідоцтв про участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» буде відбуватися після державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

•  акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» в товариство з додатковою відповідальністю мають право вимагати обов'язкового викупу в них акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» після чого втрачають право на участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Викуплені в порядку обов’язкового викупу акції не підлягають обміну (конвертації) на частки створюваного товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

 

9. З дев’ятого питання порядку денного:

затвердити наступні оцінку та умови викупу акцій у акціонерів:

1. затвердити оцінку однієї простої іменної акції ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», за якою буде відбуватися обов’язковий викуп акцій, на рівні ринкової вартості – ______ грн. станом на 05.12.2016р., визначеної згідно з вимогами ч.1 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства» ПП «Оціночна компанія «Апекс» та затвердженої Наглядовою радою ПАТ «Бориславський завод «РЕМА».

2. про обов’язковий викуп акцій акціонерам, в яких виникло таке право, негайно надсилається повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру із зазначенням необхідності вчинення усіх дій, необхідних для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких акціонер вимагає.

3. для обов’язкового викупу акцій акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, в період, в якому здійснюється викуп акцій, подає на адресу товариства (82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45) письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

4. строк викупу – з 21 січня 2017 року до 20 лютого 2017 року включно;

5. оплата здійснюється у грошовій формі за місцезнаходженням товариства або перераховується на банківський рахунок акціонера (вказаний у письмовій вимозі про викуп) протягом 30 днів з дня надходження письмової вимоги акціонера про обов’язковий викуп.

 

10. З десятого питання порядку денного:

здійснити оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю відповідно з вимогами чинного законодавства. Комісії з припинення розглядати вимоги кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.